Versjon 1.0 - 11.11.2020

Hos LabelMe.no (Daesign AS) bryr vi oss om ditt personvern. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger.

Daesign AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi behandler når du er en kunde av våre tjenester. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, og hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Erklæringen beskriver også rettighetene du har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.

1. Din avtale med oss

Denne personvernerklæring er en del av avtalen mellom deg som kjøper av varer og/eller tjenester hos Daesign AS, som er selskapet bak LabelMe.no. Erklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger i alle våre tjenester. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene.

2. Rettslig behandlingsgrunnlag

Vår behandling av dine personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at vi på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis vi ikke har det, er vår behandling av dine personopplysninger ulovlig. Nedenfor finner du de rettslige behandlingsgrunnlagene vi benytter:

2.1 Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, kundeoppfølging, fakturering, gjennomføring av betaling og levere andre tjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

2.2 Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil vår behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. Dersom du har avgitt samtykke, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke.

3. Formålet med behandling av dine personopplysninger

Formålet med vår behandling av personopplysninger er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene vi har for utførelse av våre tjenester. I Daesign AS behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål: • Kundeoppfølging, statistikk og markedsføring • Videreutvikling, test og forbedring av våre tjenester

4. Tilganger

Når du velger å ta i bruk våre tjenester kan vi be om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at disse funksjonene skal fungere. Disse funksjonene og tilgangene er: • Bilder og kamera - slik at du kan ta og laste opp bilde. Opplastede bilder blir lagres inntil 36 måneder.

5. Hvilken informasjon lagrer vi

Vi lagrer opplysninger som du selv oppgir når du registrerer deg. Vi lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og benytter flere av de rettslige behandlingsgrunnlagene nevnt ovenfor i punkt 2:

  • Når du handler på LabelMe.no oppgir du en rekke personopplysninger som navn, adresse og e-postadresse. Formålet er å identifisere deg, samt administrere kundeforholdet. Din adresse, e-postadresse og eventuell andre kontaktopplysninger brukes også til markedsføringsformål og, etter du har samtykket til det.

6. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli utlevert til andre med mindre det følger av avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

7. Bruk av databehandlere

Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til underleverandører anses ikke som utlevering.

8.Kundeoppfølging, profilering og markedsføring

8.1 Kundeoppfølging

Vi vil registrere og bruke nødvendige personopplysninger om deg for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av avtalen med deg, samt til kundeadministrasjon og fakturering. Uten samtykke fra deg vil vi kunne benytte følgende nøytrale opplysninger: navn, kontaktopplysninger, kjøpshistorikk og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

8.2 Profilering og markedsføring

Vi ønsker at informasjon, nyheter og markedsføring vi sender deg skal oppleves relevant. I den forbindelse kan vi foreta en begrenset profilering. Vi tilpasser derfor innholdet basert på de opplysninger vi har om deg. Eksempler på slike opplysninger er tidligere kjøp og besøk i våre digitale kanaler. Vi kan behandle disse opplysningene dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Vi har blant annet en berettiget interesse i å bruke personopplysninger til markedsføring, produkt- og kundeanalyser. Analysene danner grunnlaget for type markedsføring, samt prosess-, forretnings- og systemutvikling, inkludert testing. Hensikten er å forbedre løsningene våre og tilby best mulig tilbud, produkter og tjenester til våre kunder.

Markedsføres produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til deg personlig innen andre produktkategorier enn de som vi og du har inngått avtale om, kreves samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn navn og kontaktopplysninger, og hvilke produkter du har.

Markedsføring i eksterne kanaler: Vi ønsker å gi deg som kunde relevant informasjon og markedsføring på sosiale plattformer og nettsider. For å kunne få til dette må vi vite hvem du er når du bruker de aktuelle sosiale plattformer og nettsider. Det gjør vi ved å koble kontaktinformasjon som telefon og e-post som du har gitt til oss, med informasjon du har gitt til den eksterne kanalen. Når koblingen er gjort, vil du kunne motta budskap og informasjon som vi antar er av interesse.

9. Statistikk

I vi behandler vi personopplysninger for intern statistikk. Statistikk vi deler med andre er aldri personopplysninger og du vil aldri være identifiserbar overfor disse virksomheter. Opplysningene kan kun benyttes til å forbedre varer, tjenester, kommunikasjon og tilbud til forbrukere. Behandlingsgrunnlaget vårt for dette formålet er berettiget interesse. Statistikken vi lager bygger på demografiske opplysninger, produktopplysninger og transaksjonsopplysninger.

10. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved å sende mail til ordre@labelme.no. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

11. Lagringstid

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.

12. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte.

13. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt på ordre@labelme.no eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

14. Endringer

Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, ved tilbud av nye og/eller endrede produkter samt endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger.

15. Behandlingsansvarlig

Daesign AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt vår personvernpolicy, ta kontakt med oss per e-post ordre@labelme.no.